Byte av vissa trädelar.

27.01.2015 13:57

Mycket av slipandet på Andros börjar nu bli klart och arbetet med att byta dåligt trä har påbörjats.
Ny träbit för att ersätta en del under bogen har tillverkats. Man har också blivit tvungen att kapa
bort vissa delar av bordläggningen. De hål som därvid uppstått kommer att snedfasas och tätas
med nya träbitar.

—————

Tillbaka