Om projektet

24.11.2013 11:12

Enångers Båtsällskap har fått en gammal skötbåt som gåva. En grupp har bildats för att renovera denna till bruksskick för att sedan användas inom klubben tex för att turer inom skärgården med betalande besökare. Båtens namn är CV Andros.

—————

Tillbaka