Status

29.01.2014 10:57

Efter fyra arbetspass är nu styrbordssidan på Andros i stort sett färdigskrapad. Nitarna på denna sida har skrapats fram. Här finns en del sprickbildning och nithuvudena skulle behövas rostskyddsbehandlas. Blymönja?

—————

Tillbaka