Andros kan k-märkas!

24.11.2013 11:11

Fredrik Blomqvist på Sjöhistoriska muséet har fått en kopia av artikeln i HT och han svarade så här:
 

Intressant historia och en charmig båt – kan man ju konstatera utifrån den bifogade tidningsartikel. Jag skulle säga ja på frågan om båten skulle kunna vara aktuell för k-märkning. Jag utgår då från att syftet far och son Sundqvist hade då den byggdes var att den skulle användas som fritidsbåt. Att man använder typbeteckningen skötbåt – handlar väl mer om typen av båt (inte att den skulle användas till skötfiske). När vi bedömer fritidsbåtar inför eventuell k-märkning är det även en bedömning av båtens skick. Precis som du skriver vill vi att båtarna ska vara i gott bruksskick. Det gör att man i fallet med C V Andros bör vänta tills efter renoveringen med att ansöka om k-märkning. Redan tidningsartikel berättar så mycket att man inte kan vara annat än nöjd vad det gäller dokumentationen av båtens tillkomst och dess historia. Möjligen kan man då man ansöker även försöka beskriva i vilka vatten båtens använts etc.

 

Vad gäller fördelar med en k-märkning så kan man väl konstatera att det mest handlar om att ägaren får en sorts medalj för sitt nedlagda arbete. Ofta får man lokal medial uppmärksamhet i samband med att vi skickar ut pressmeddelanden om de båtar som blivit k-märkta. Vi hoppas att k-märkta fritidsbåtar i framtiden ska kunna få rabatter och annat – men det är inget vi kan utlova i dagsläget.

Jag hoppas att ni kommer med en ansökan om k-märkning för C V Andros efter att renoveringen genomförts.

Med vänliga hälsningar

/Fredrik B

 

Fredrik Blomqvist

Intendent Sjöhistoriska museet / Curator, Maritime Museum

 

.

—————

Tillbaka